Omakotitalon perustukset ja maanrakennustyöt osa 2/2

Omakotitalon perustukset ovat paras vakuutus omakotitalollesi. Niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia tulevaisuudessa, joten pidä siis huolta, että talosi perustukset on suunniteltu huolellisesti ja että lopputulos on suunnitelmien mukainen. Tämän omakotitalon pohjatöitä käsittelevän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kerroimme, miksi maanrakennustyöt tehdään, miten ne etenevät ja paljonko niihin täytyy varata resursseja. Tässä osassa pureudumme enemmän omakotitalon perustamisen saloihin.  Artikkelien […]

Omakotitalon perustukset ovat paras vakuutus omakotitalollesi. Niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia tulevaisuudessa, joten pidä siis huolta, että talosi perustukset on suunniteltu huolellisesti ja että lopputulos on suunnitelmien mukainen.

Tämän omakotitalon pohjatöitä käsittelevän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kerroimme, miksi maanrakennustyöt tehdään, miten ne etenevät ja paljonko niihin täytyy varata resursseja. Tässä osassa pureudumme enemmän omakotitalon perustamisen saloihin. 

Artikkelien lukemisen jälkeen tiedät paremmin, mitä odottaa, kun omakotitalollesi rakennetaan pohjaa. Pohjatyöt ovat vaihe, joka ei näy erityisesti ulospäin talon valmistuttua, mutta joka on äärimmäisen tärkeä, jotta voit nauttia aamukahveista ja iltasaunoista uudessa kodissasi ilman stressiä.

Artikkelin lukuaika: 7 min

Maanrakennustyöt on tehty. Mitä sitten tapahtuu?

Ennen maatäyttöjen ja perustamisen aloittamista täytyy vielä tarkistaa, että talon nurkkamerkit ovat edelleen hyvin paikoillaan. Jos ne ovat liikkuneet, vastaava mestari tilaa kunnalta uuden nurkkamerkkauksen. Selvät nurkkamerkit auttavat perustusten tekijää, ja talo rakentuu varmasti sille suunnitellulle paikalle.

Tämän jälkeen valetaan omakotitalon perustukset ja varmistetaan, että kaikki tarpeelliset LVI-putket, salaojaputket, sähkökaapelit, radonputkisto ja muut pinnan alle tulevat materiaalit ovat paikoillaan. Sen jälkeen kaivinkone täyttää sokkelin sisäpuolen sekä ulkopuolella oleva sokkelin vierustan suunnitelman mukaisilla murskekerroksilla. Samalla pohjaan asennetaan routaeristys ja tehdään kapillaarikatto. Yleensä täytöt tehdään perustusten valmistuttua, mutta välillä perustuselementit ovat niin korkeat, että täyttöjä joudutaan tekemään myös välissä (esimerkiksi silloin, kun perustusten korkeuserot ovat suuret). Urakoitsija tilaa täyttöihin vaadittavat maat tarpeen mukaan töiden edetessä.

Ulkopuolen täyttöjen yhteydessä kannattaa tehdä tontille perusmuodot niin, että perusmaa on valmiina ja pihan voi viimeistellä, kun rakentaminen valmistuu. Tässä vaiheessa kannattaa myös tarkistaa, mitä piharakennuksia ja valaistusta pihaan on tulossa, sillä niiden tarvitsemat sähkö- ja LVI-putket on helppo vetää paikoilleen samalla mylläyksellä.

Omakotitalon perustukset riippuvat maaperän laadusta

Omakotitalon perustukset voidaan rakentaa usealla eri tavalla siitä riippuen, miten kantava ja routiva maaperä on kyseessä. Tämä selviää maaperätutkimuksesta (poislukien kallio, jossa usein riittää silmämääräinen arvio). Rakentaminen valmiiksi kantavalle pohjalle, kuten kalliolle, hyvälle sorapatjalle tai hiekkakentälle, on luonnollisesti aina yksinkertaisempaa, helpompaa ja halvempaa kuin pehmeälle pohjalle rakentaminen.

Helpoin maaperä on hiekkapohjainen tasamaa, joka saattaa jo itsessään olla riittävän kantava. Pehmeällekin maapohjalle saa silti kelpo tuvan pystyyn. Maapohjan pehmeää, routivaa ainesta vaihdetaan kantavaan ja routimattomaan maa-ainekseen, ja usein tarvitaan myös paalutusta. Paalutuksessa paalut upotetaan niin syvälle, että ne osuvat kantavaan maahan tai muodostavat riittävän kantavuuden (esim. kitkapaalut), ja perustukset rakennetaan paalujen varaan.

Maaperätutkimus osoittaa yleensä luotettavasti, millaisia rakennustöitä voidaan odottaa. Tarkasti otetusta näytteestä huolimatta on kuitenkin aina mahdollista, että pinnan alla odottaa yllätys. Kohtuullisen kantava maa saattaakin vaihtua paalutettavaksi, jos maanpinnan alta paljastuu esimerkiksi monta metriä suota. Tällaiset yllätykset voivat tuplata kustannukset, joten budjetissa on aina hyvä varautua lisämenoihin. Perustusten kulut sisältyvät yleensä talopakettiin, joten niistä voi keskustella talomyyjän kanssa.

Oikeat täytöt suojaavat taloa ja sen perustuksia roudalta

Routa on voimakkaampi luonnonilmiö kuin moni uskoisi: se siirtelee kevyesti jopa tonnien massoja. Routavahingot aiheuttavat Suomessa paljon ongelmia, joten varmistetaan, että sellaista ei satu sinun uuden kotisi kohdalle. Maata vasten tulevien eristysten tulee pitää kosteus ja routiminen poissa sekä varmistaa, että kylmät pinnat eivät aiheuta harmia. Puutteellisia eristyksiä on hankala korjata jälkikäteen, ja korjaaminen on aina kallista puuhaa. Routaeristeet kannattaa tilata vasta maatäyttöjen yhteydessä, jotta ne eivät ole tontilla turhaan tiellä.

Hienorakeiset maalajit, kuten siltti, ovat altteimpia routimiselle, ja routa voi ulottua jopa kolmen metrin syvyyteen maanpinnasta. Karkea sora ei roudi, ja sitä käytetäänkin yleensä koko rakennuspohjan alueella. Maanrakennustöiden aikana helposti routivat maalajit kaivetaan ylös ja vaihdetaan routimattomiin, minkä lisäksi omakotitalon perustusten alimmat osat rakennetaan routarajan alapuolelle. Näin katkaistaan myös kapillaarisen veden nousu pohjavedestä ylös sekä estetään roudan pääsy perustusten alle nostelemaan rakenteita ja aiheuttamaan vaurioita.

Salaojitus ja sadevesiviemäröinti pitävät omakotitalon perustukset kuivina

Kun tonttia täytetään, on tärkeää varmistaa, että talon korkeusasema on riittävän korkealla. Kuten edellisessä osassa kerroimme, talon ympärillä olevan maan tulee viettää alaspäin jokaiselta suunnalta, jotta hulevedet varmasti valuvat pois talosta. Lisäksi sokkelin näkyvän osan tulisi olla vähintään 40 cm korkea.

Ulospäin kallistuvan maanpinnan lisäksi perustusten yhteyteen ja tarvittaessa rakennuksen alle tulee asentaa salaojaputkisto ja sadevesiviemäröinti. Salaojaputkisto kattaa salaojaputket ja -kaivot sekä salaojiin yhteydessä olevat, vettä hyvin läpäisevät maakerrokset (yleensä soran). Salaojat ohjaavat kosteuden pois perusmuureista, kellarinseinistä ja maanvaraisista alapohjista sekä pintaveden sopiviin purkupaikkoihin. Näin järjestelmä kuivattaa maaperää ja lisää sen lämpöeristystä.

Sadevesiviemäröinti on oleellinen osa pihasuunnitelmaa, ja siinä osoitetaan sopivat ojat, kallistukset sekä kaivot ja maanalaiset viemärit. Viemäröinti ohjaa sadevedet paikkaan, jossa sadevesi ei kuormita perustusten salaojaverkostoa eikä aiheuta haittaa rakennukselle tai pihalle. Katolta valuvat vedet ohjataan joko pintakourujen avulla riittävän kauas rakennuksesta tai sadevesikaivojen avulla sadevesiviemäreihin.

Kylätimpureiden rakentama yksikerroksisen omakotitalon musta julkisivu rakennusvaiheessa

Vaikuttaako vuodenaika omakotitalon perustusten rakentamiseen?

Vaikka moni pelkääkin etukäteen vuodenaikaa, niin maatöitä voi tehdä milloin tahansa. Kaikissa vuodenajoissa on omat puolensa. Esimerkiksi talvella tärkeää on huolehtia, että maa-ainekset ja pohja eivät pääse jäätymään työvaiheiden välissä. Kaikki on tehtävä kerralla valmiiksi, mikä onnistuu helposti, kun työt on huolellisesti suunniteltu. Tontilla saatetaan myös joutua siirtelemään lunta. Syksyllä ja keväällä taas sataa enemmän, joten vesi saattaa välillä aiheuttaa haasteita.

Myös omakotitalon perustukset voi tehdä milloin tahansa, mutta paukkupakkasilla on tärkeää varmistaa, että perustukset ehtivät kovettua riittävästi ennen kuin ne jäätyvät. Oikeilla ratkaisuilla jäätyminen on helppo estää. Esimerkiksi valusokkelin sisälle voidaan tehdä lämmitys, joka pitää perustusten sisäosan plussan puolella kovillakin pakkasilla. Betonin on myös hyvä antaa kovettua ja kuivua muutaman päivän ajan ennen täyttöjä. Jos perustukset on valettu esimerkiksi torstaina, niin maanantaina voidaan huoletta tehdä sisä- ja ulkopuoliset maatäytöt.

Luota omakotitalojen perustamisen ammattilaiseen

Omakotitalon perustusten rakentamiseen liittyy paljon lakisääteisiä ja rakennusteknisiä yksityiskohtia. Älä siis yritä pitää kaikki lankoja omissa käsissäsi, vaan luota ammattilaisen apuun. Tärkein tehtäväsi on huolehtia, että töitä valvotaan ja että kaikki työvaiheet on ajoitettu sujuvasti. Työmaalla tarvitaan kuitenkin aina apumiehiä, joten voit aina kysäistä, josko voisit auttaa jossain. Esimerkiksi eristeiden asentaminen sujuu helposti, vaikka ei ammattilainen olisikaan.

Rakennusprojektisi vastaava mestari auttaa sinua aikataulutuksen, tavaratilausten ja suunnitelmien kanssa. Hän myös tekee tarkastuksia työmaalla töiden etenemisen mukaan ja huolehtii, että kaikkia suunnitelmia noudatetaan. Jos olet valinnut Kylätimpurit talotoimittajaksi, myös me autamme sinua mielellämme.

Lue myös maanrakennustöitä ja perustamista käsittelevän artikkelisarjan ensimmäinen osa!