Tonttia etsimässä? Ota ainakin nämä asiat huomioon!

Panosta sijaintiin ja tonttiin, ja suunnittele talo niiden pohjalta Etenkin asemakaava-alueelle rakentamista suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon, että tontin ominaisuudet ja kaavamääräykset vaikuttavat siihen, millaisen talon voit tontille rakentaa (kerromme kaavamääräyksistä lisää hieman jäljempänä). Siksi ei kannata ostaa mitä tahansa maaplänttiä, jolle unelmien koti mahtuu, vaan sopivan tontin etsimiseen kannattaa nähdä vaivaa. Sijainti on tietenkin suurin […]

Panosta sijaintiin ja tonttiin, ja suunnittele talo niiden pohjalta

Etenkin asemakaava-alueelle rakentamista suunnitellessasi kannattaa ottaa huomioon, että tontin ominaisuudet ja kaavamääräykset vaikuttavat siihen, millaisen talon voit tontille rakentaa (kerromme kaavamääräyksistä lisää hieman jäljempänä). Siksi ei kannata ostaa mitä tahansa maaplänttiä, jolle unelmien koti mahtuu, vaan sopivan tontin etsimiseen kannattaa nähdä vaivaa.

Sijainti on tietenkin suurin kysymys. Miten lähellä palvelut, työpaikka, koulut, harrastukset ja kaupat ovat? Millaiset kulkuyhteydet ja tieverkostot ovat? Asemakaava-alueella asuessasi nautit palveluiden läheisyydestä ja kulkuyhteyksistä. Vesi-, sähkö-, viemäri- ja tieverkostot ovat valmiita, joten säästät rahaa niissä. Mitä halutummalla alueella ollaan, sitä tiiviimpää ja rajoitetumpaa on rakentaminen. Tontti on yleensä myös pienempi ja kalliimpi.

Suosituimmilla asemakaava-alueilla oman tontin saaminen voi ottaa aikaa, sillä niitä on rajoitetusti saatavilla. Talosi lopullinen muoto riippuu lopulta siitä, millaisia kaavamääräyksiä tontilla on.

Mitä kauemmas mennään keskustaajamista, sitä väljempää, halvempaa ja joustavampaa asuminen ja rakentaminen yleensä on. Maaseudulla ei pääsääntöisesti ole yhtä tarkkoja vaatimuksia omakotitalon ja tontin yksityiskohdille kuin asemakaava-alueilla, mikä antaa vapauksia toteuttaa isompia kokonaisuuksia ja omannäköisiä ratkaisuja. Kustannuksia kuitenkin syntyy siitä, että kunnallistekniikkaa ei välttämättä ole valmiina, vaan ne vedetään itse. Palvelut ovat kauempana, ja kulkuyhteydet huonommat, ja tontin kanssa täytyy olla tarkempi.

Jos haaveesi talosta ja tontista eivät kuitenkaan kohtaa, suosittelemme tekemään kompromisseja mieluummin talosta. Tontin muokkaaminen vie aikaa ja rahaa, ja sen ominaisuudet vaikuttavat suuresti siihen, tuleeko talossa myöhemmin ongelmia.

Mitä kaavamääräyksissä täytyy ottaa huomioon?

Asemakaava-alueen tonttien kaavamääräykset saattavat yllättää välillä kokeneenkin suunnittelijan. Kun siis hankit tontin asemakaava-alueelta, tutustu huolellisesti määräyksiin. Ne asettavat raamit sille, millaisen talon tontille voi rakentaa.

Kaavamääräyksissä on yleensä niin tonttia, korttelia kuin koko aluetta koskevia vaatimuksia ja rakennusohjeita, jotka on käytävä läpi. Yleisimmin määräykset ottavat kantaa mm. kattojen kaltevuuteen, julkisivun materiaaleihin ja väreihin sekä siihen, montako kerrosta talossa saa olla. Myös lämmitysmuoto ja hulevesiratkaisut löytyvät usein näistä ohjeista ja määräyksistä. Joukosta saattaa löytyä myös erikoisempia määräyksiä: rantatontin vaatimuksiin saattaa olla kirjattuna, että parveke on oltava järvelle päin.

Mikäli kaavoituksessa ei ole tarkoin määritelty sitä, miten päin ja mihin kohtaan tonttia talo tulee rakentaa, vapauksia on enemmän. Muutamia asioita kannattaa kuitenkin ottaa huomioon: minne maaperä viettää, millaisia haasteita korkeuserot tuovat, minne sadevesi ja sulava lumi valuvat sekä vaikuttavatko naapurit, maisemat, tiet ja muut ympäristön tekijät ratkaisuihin. Nämä asiat voivat vaikuttaa merkittävästi talosi arvoon, asuinviihtyisyyteen, huoltamiseen ja terveteen.

Omakotitalon perustukset rakennettuna tontille

Tutustu huolellisesti tonttiin ennen ostamista

Kun olet löytänyt potentiaalisen tontin, käy vierailemassa siellä eri vuorokaudenaikoina. Näin tiedät, miten aurinko paistaa tontille ja saat lisää vinkkejä siihen, miten talo kannattaa tontille rakentaa. Näet myös silmämääräisesti, millainen maaperä tontilla on, joten pystyt jo hieman päättelemään, millaisia pohjatöitä tontilla täytyy suorittaa.

Maaperätutkimus täytyy aina teettää ennen rakentamista, jotta saadaan varmuus siihen, millä tasolla pohjavesi on ja onko maaperässä haitallisia aineita.Lisäksi se kannattaa ehdottomasti teettää jo ennen kauppojen tekemistä, sillä se vaikuttaa paljon siihen, miten työlästä ja kallista tontille rakentaminen on. Maaperätutkimus on erityisen tärkeää haja-asutusalueella, sillä se kertoo myös sen, voidaanko tontille ylipäänsä rakentaa.

Ainut poikkeus on kallio, josta riittää pelkkä lausunto – poraukset kun osoittaisivat kuitenkin, että kyllä, kyseessä on kallio. Lausunnon saat maaperätutkimusten tekijältä. Tonttia valitessasi voitkin arvioida tulevia perustustöitä jo silmämääräisesti, mutta jos kyse ei ole kalliosta, vain tutkimus antaa varman tuloksen siitä, miten kantava pohja on ja millaisia pohjatöitä tontille rakentaminen vaatii. Tutkimuksen hinta on noin 1 000–1 500 €, mikä on edullinen sijoitus verrattuna ongelmiin, joita ilmaantuu, jos perustuksia ei ole tehty maaperän vaatimusten mukaisesti.

Helpoin ja usein halvin maaperä on hiekkapohjainen tasamaa, joka saattaa jo itsessään olla riittävän kantava maa. Jokaisen talon alle tulee joka tapauksessa sitä kantavampi murskekerros, mitä pehmeämpi maaperä on. Vanha peltomaa on suosittu rakennuspaikka, mutta sen pehmeys saattaa yllättää rakennuttajat. Pelkällä maa-aineksen korvaamisella ei usein pärjää, sillä pehmeä maaperä vaatii yleensä paaluttamista. Se on perustustöistä kallein ja vaikein vaihtoehto, ja se voi tuoda hintaan lisää useita kymppitonneja. Kallioinen maaperä tarkoittaa yleensä louhimista. Louhiminen, joka yleensä tehdään räjäyttämällä, ei itsessään ole erityisen hintavaa puuhaa, mutta jos louhittavaa kalliota on paljon, voi irtokiviaineksen kuljettaminen nostaa summaa sievoisesti.

Kylätimpureiden valmiiksi rakentama yksikerroksinen omakotitalo takapihan suunnasta kesällä

Kannattaako tontti ostaa vai vuokrata?

Unelmatalo voi sijaita yhtä hyvin vuokratulla kuin omallakin tontilla. Kunnalliselta toimijalta vuokrattaessa vuokrasopimuksen ehtoihin sisältyy usein mahdollisuus lunastaa tontti itselleen esimerkiksi 10 vuoden kuluessa. Voit siis halutessasi aloittaa vuokraamalla tonttia, kerätä tontin ostoon tarvittavat varat sopimuksessa määritellyn jakson aikana ja lunastaa sen itsellesi vasta myöhemmin, mikäli tontin hankkimisen aikaan varat ovat tiukemmassa. Yksityiseltä vuokrattaessa vuokraehtoihin kannattaa paneutua huolellisesti.

Vuokratontti vaatii siis pienemmän alkuinvestoinnin, mutta vuokratontilla asuessa on hyvä ottaa huomioon, mitä tapahtuu sopimuksen päättyessä. Kun sopimus uusitaan, vuokrahinta katsotaan uudelleen, ja se saattaa olla merkittävästi suurempi. Tällöin nousevat niin asumisen kustannukset kuin asunnon hinta, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös siihen, miten helppoa on talon myyminen ja jo pelkästään talossa asuminen.

Oman tontin hankkiminen vaatii alussa enemmän rahaa, ja se onkin pitkäaikainen sijoitus. Tontin arvoon vaikuttavat mm. rantaviiva, puistoalueet, maisemat, metsä sekä lähialueen kehitys. Sopivaa tonttia etsiessä kannattaakin tutkia ympäristön rakennussuunnitelmia ja kaavoitusta, sillä naapuriin rakentuva teollisuushalli voi romahduttaa oman tontin arvon. Tontin ostamisen jälkeen tulee maksaa 6 kuukauden kuluessa vielä varainsiirtovero, joka on 4 % tontin hankintahinnasta.

Rakennusluvan saanti kannattaa tarkistaa ennen kaupan lukkoon lyömistä, ja tarvittaessa kaupat voi tehdä ehdollisena. Ennen kaupan tekemistä kannattaa tarkistaa myös se, onko tontti jo lohkottu.

Kylätimpureiden rakentama yksikerroksinen omakotitalo

Mistä saan apua tonttia koskevissa kysymyksissä?

Jokaisella rakennusprojektilla on oltava vastaava pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Omakotitalon rakentamisessa sama henkilö voi toimia sekä vastaavana pääsuunnittelijana että työnjohtajana, mikäli hänellä on riittävä kokemus ja pätevyys. Pääsuunnittelija kannattaa palkata jo tonttia etsiessäsi, sillä hän voi auttaa sinua tonttia ja tulevaa taloa koskevissa kysymyksissä. Hän on tukesi ja edunvalvojasi koko projektin ajan sekä varmistaa, että talo rakentuu suunnitelmien mukaisesti.

Apua tonttia koskevissa kysymyksissä saat myös kunnan rakennustarkastajalta. Mahdolliset tulevat suunnitelmat alueen kehittämisestä saat paikalliselta paikkakunnan kaavoittajalta tai rakennustarkastajalta. Myös talomyyjien täytyy olla perillä tontin ja alueen kaavamääräyksistä, ja ne kannattaakin toimittaa myyjälle ennen suunnittelun aloittamista. Myyjän tehtävä on selvittää, että suunniteltu talo on tontin ehtojen mukainen.

Me Kylätimpureilla autamme mielellämme sinua löytämään sopivan tontin sekä suunnittelemaan sille sopivan talon. Kylätimpuri-kodit ovat aina paikallisten ja ammattitaitoisten timpureiden rakentamia. Saat taattua laatua jokaisella osa-alueella. Tiedämme myös, keitä muita kannattaa urakkaan ottaa mukaan – ei tarvitse ostaa sikaa säkissä!