Rakennusprojektin kumppanit

Rakennushanke on vaativa urakka, joka vaatii paljon ajankohtaista tietoa laeista ja määräyksistä. Tämän vuoksi onkin hyvä selvittää heti projektia suunnitellessa, millaisia rooleja ja vastuita siihen sisältyy. Kun vastuut ovat selvät jo tontinhaun alkaessa, voit säästää paljon aikaa, rahaa ja energiaa. Rakennuttajana sinulla on paljon tehtävää, mutta muista – et ole yksin hankkeessasi. Työt vaativat paljon rakennusteknistä osaamista, […]

Rakennushanke on vaativa urakka, joka vaatii paljon ajankohtaista tietoa laeista ja määräyksistä. Tämän vuoksi onkin hyvä selvittää heti projektia suunnitellessa, millaisia rooleja ja vastuita siihen sisältyy. Kun vastuut ovat selvät jo tontinhaun alkaessa, voit säästää paljon aikaa, rahaa ja energiaa. Rakennuttajana sinulla on paljon tehtävää, mutta muista – et ole yksin hankkeessasi. Työt vaativat paljon rakennusteknistä osaamista, joten ammattilaisten apua kannattaa hyödyntää aina kun mahdollista.

Se, millaisia ammattilaisia tarvitset rakennushankkeeseesi mukaan, riippuu hankkeestasi, suunnitelman laajuudesta, yksityiskohdista ja myös kunnasta. Lukaise siis tämä läpi, ja hetken kuluttua tiedät jo enemmän siitä, millaisia vastuita ja ammattilaisia tulet rakennusprojektisi aikana kohtaamaan!

Rakennuttajana olet päävastuussa projektista ja lopputuloksesta

Kun ryhdyt rakentamaan omakotitaloa, sinusta tulee rakennuttaja, päätoteuttaja ja työnantaja. Olet viime kädessä vastuussa kaikesta hankkeeseen liittyvästä, mukaan lukien rakentamisen turvallisuudesta, lakien ja säädösten noudattamisesta sekä onnistuneesta lopputuloksesta. Huolehdit tarjouksen ja urakan neuvotteluista sekä kaikista niihin liittyvistä sopimuksista ja muista asiakirjoista.

Vastuullasi on myös etsiä ja palkata pätevät ja valtuutetut henkilöt projektisi suunnittelu-, valvonta- ja rakennustöihin. Paikallisesta rakennusvalvonnasta saat apua oikeiden henkilöiden löytämisessä, ja he myös tarkentavat henkilöiden pätevyys- ja kokemusvaatimukset erityyppisissä hankkeissa.

Rakennuttajana olet vastuussa rakennustyömaan työturvallisuudesta, kuten suojauksesta putoamisen varalta, materiaalien siirtojen ja nostojen turvallisuudesta sekä siitä, että kaikki työntekijät käyttävät asianmukaisia turvavarusteita. Erillisellä sopimuksella voit nimetä vastaavan työnjohtajan työturvallisuuden vastuuhenkilöksi, mutta viime kädessä kannat päävastuun työturvallisuuden noudattamisesta.

Tehtäviä ja vastuita on paljon, mutta voit myös ulkoistaa niitä suunnittelijoille ja työnjohtajalle. Tällaisia ulkoistettavia vastuita ovat esimerkiksi tarjousten arvioinnin, urakkaneuvottelut sekä urakkasopimusten ja -asiakirjojen tekemisen. Muista kuitenkin, että ulkoistamisesta on aina sovittava erikseen ja tehtävä erillinen sopimus.

Kaikki sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisena. Suullisen sopimuksen pitäisi olla lain mukaan pätevä, mutta sitä on vaikea todentaa riitatilanteessa. Asiakirjojen tarkistamisessa kannattaa hyödyntää lakimiestä tai muuta alan ammattilaista.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja ovat lakisääteisiä resursseja

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii, että jokaisella rakennusprojektilla on oltava vastaava pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Omakotitalon rakentamisessa sama henkilö voi toimittaa molempien virkaa, mikäli hänellä on riittävä kokemus ja pätevyys.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja kannattaa palkata jo tonttia hakiessa, sillä hän voi auttaa myös tontin etsimisessä, tarpeidesi kartoittamisessa ja kustannusten hallinnassa. Kokeneella ja asiantuntevalla ammattilaisella on myös tieto siitä, mistä muut projektissa tarvittavat suunnittelijat löytyvät. Hän voi auttaa heidän rekrytoinnissaan sekä huolehtia yhteistyön sujumisesta suunnittelijoiden välillä.

Pääsuunnittelija voi olla esimerkiksi rakennussuunnittelija, arkkitehti tai muu kokenut erityisalan suunnittelija. Hän tulee olemaan tukesi ja edunvalvojasi koko projektin ajan sekä varmistaa, että projektille on varattu riittävästi aikaa ja resursseja ja että se etenee suunnitelmien mukaisesti. Hän laatii lupa-asiakirjat ja selvitykset sekä toimittaa ne rakennusvalvontaviranomaiselle. Hän tekee tarvittaessa myös mahdolliset muutokset suunnitelmiin ja huolehtii, että ne sopivat yhteen toistensa kanssa.

Vastaavan työnjohtajan tehtävä on varmistaa, että rakennustyömaalla noudatetaan työturvallisuutta sekä rakennusluvan asettamien määräysten toteutumista. Hän on mukana heti projektin alusta saakka huolehtimassa lakien vaatimista rakennusluvan katselmuksista. Vastaava työnjohtaja valvoo, että rakentaminen täyttää laatuvaatimukset ja etenee aikataulussa. Hän voi toimia apunasi myös rakennusprojektiin liittyvien sopimusten ja neuvottelujen kanssa.

Muut ammattilaiset ja erikoissuunnittelijat

Tapauksissa, joissa vastaava työnjohtaja tulee urakoitsijan tai talotoimittajan kautta, tarvitaan lisäksi myös erillinen valvoja.

Yleensä vaaditaan myös erikseen vielä kiinteistön vesi- ja viemäritöiden (KVV) työnjohtaja ja ilmastointitöiden (IV) työnjohtaja sekä mahdollisesti myös talon arkkitehtuurista vastaava rakennussuunnittelija ja muita erityissuunnittelijoita. He vastaavat oman erityisalueensa suunnittelutyöstä saamiensa toimeksiantojen ja suunnitelmien mukaisesti. Käytännöt vaihtelevat kunnittain, joten tarkista asia omasta kunnastasi!

Ammattitaitoinen henkilö on palkkansa arvoinen projektissa

Kun etsit oikeita ammattilaisia mukaan projektiisi, kiinnitä huomiota ainakin suunnittelijan tutkintoon, jatko-opintoihin ja kokemukseen, rakennushankkeen laatuun sekä suunnittelutehtävän vaativuudeen. Aloita aina pääsuunnittelijasta, sillä hän voi toimia apunasi muiden henkilöiden rekrytoinnissa.

Muiden henkilöiden, esimerkiksi entisten asiakkaiden, kokemuksia kannattaa aina kysellä, ja pitkäaikaiset referenssit vastaavista rakennushankkeista ovat hyvä valintakriteeri. Myös paikallinen rakennusvalvontaviranomainen osaa yleensä vinkata osaavien ammattilaisten suuntaan.
Me Kylätimpureilla olemme toimineet hyvässä yhteistyössä eri päässunnittelijoiden, vastaavien mestareiden ja muiden ammattilaisten kanssa jo useita vuosia. Vinkkaamme mielellämme taitavia ammattilaisia myös sinun projektiisi. Ja mehän osataan tämä rakentamispuoli.